erasmus      
     

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji


studenci kierunków:
Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu
(te informacje dotyczą również studentów IiGW)

al. Mickiewicza 24/28ur
aktualizacja: 20161117

Program Erasmus i Erasmus + (od września 2014r.)
- Strona programu - Inna strona programu -

Aktualności:

20161117 - doktoranci - są 4 miejsca z Programu 2015/16 - wyjazdy na praktyki zagraniczne (uczelnie lub firmy) na okres min. 2 m-ce (proszę planować wyjazd 3 miesięczny)
zakończenie programu IV 2017 (praktyki muszą zakończyć się w tym terminie)

20161117 - studenci - jest 10 miejsc z Programu 2016/17 - wyjazdy do VI 2018 (wyjazdy muszą zakończyć się w tym terminie)
w celu umożliwienia wyjazdu muszę wykonać rekrutację dodatkową (zapraszam w styczniu 2017 na zgłoszenia do rekrutacji uzupełniającej)


Rekrutacja odbywa się raz w roku na semestry zimowy i letni
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki w którym odbywa się wyjazd

terminy rekrutacji:

Rekrutacja pracowników - do końca czerwca (w roku 2016 termin - 23.06 23:59 - jest to rekrutacja na rok akademicki 2016/17)
informacje do rekrutacji pracowników:
podstawowe dane pracownika (tytuł - stopień n., imię, nazwisko, jednostka, telefon, e-mail),
osoba przyjmująca, nazwa instytucji i jednostki docelowej, termin wyjazdu (może być przybliżony termin wyjazdu),
można podać dodatkowy cel wyjazdu, ilość dotychczasowych wyjazdów z programu Erasmus+

Rekrutacja na studia - środek marca (studenci I i II stopnia)
Rekrutacja na praktyki - środek czerwca (studenci I, II i III stopnia)
formularz zgłoszeniowy klik

Dokumenty do pobrania ze strony UR:
strona programu  ,  pliki do pobrania -

  Wykaz uczelni partnerskich 
W przypadku, gdy uczelnia nie znajduje się w spisie proszę o kontakt

 Oferty praktyk zagranicznych na stronie programu
Praktyk najczęściej student szuka we własnym zakresie
 Jak pisać list motywacyjny na praktyki? Po części pomocny może być ten dokument

Zeskanowane informatory:
ERASMUS, dla studentów, dla pracowników

 Prezentacja ERASMUS + (utworzona w 2014r. - autorzy: Elżbieta Kugiel i Dominika Dankiewicz)
 prezentacja przedstawiona dla studentów I roku w dniu 2 grudnia 2008
Wyniki rekrutacji 2016/17
studia: IŚ, IiGW, AK praktyki: -

Wyniki rekrutacji na praktyki 2015/16  IŚ i IiGW, AK
Pracownicy
Cel podstawowy wyjazdów: przeprowadzenie 8 godzin wykładów
bez minimalnych ilości dni pobytu i liczby studentów na wykładach (można to oczywiście zarejestrować)
Język wykładowy obowiązujący w UE.
Okres wyjazdu: kilka dni - m-c (Zwykle poniżej tygodnia, ponieważ środki są dzielone skromnie na kilku kandydatów).
Na wyjazd otrzymujemy diety z Biura WM. W ramach diet opłacamy noclegi i wyżywienie.
Zwyczajowo koszty dojazdu z innych źródeł. Można próbować pokryć przejazd z Funduszy Wydziałowych albo Katedralnych (lub innych).

Uwaga!
Przed wyjazdem proszę podejść z Wnioskiem na wyjazd zagraniczny w celu wprowadzenia danych do ewidencji wydziałowej

Studenci
Wyjazdy na studia:
1. Rekrutacja zakończona pozytywnie.
2. Rejestracja na stronie uczelni docelowej (surowo przestrzegamy terminów).
3. Ustalenie odpowiedników przedmiotów uczelnia macierzysta - uczelnia docelowa (Zatwierdzona przez właściwego Prodziekana).
    Należy zaplanować 30 ECTS/semestr lub inną ilość, którą student miał zdobyć na uczelni macierzystej.
4. Wypełnienie wniosku Erasmus LA (Learning Agreement) w jego części "Before Mobility" i jego akceptacja przez jednostkę docelową.
5. Wniosek wyjazdowy, ubezpieczenie, test językowy.
6. Studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne zobowiązani są powiadomić o tym fakcie pracowników dziekanatów.
    Proszę zrobić dla dziekanatu dodatkową kopię Wniosku Wyjazdowego oraz ToR.
7. Studia zagraniczne (LA - During Mobility). W przypadku każdego problemu kontaktujemy się z koordynatorem.
8. Informacja koordynatora wydziałowego/kierunku i pracownika Dziekanatu o powrocie.
9. Rozliczenie wyjazdu w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (LA - After Mobility).
W przypadku niewykonania planu ToR lub zmienionego ToR, o ewentualnym wyznaczeniu przedmiotów dodatkowych, w każdym przypadku indywidualną decyzję podejmuje Prodziekan.
Uwaga!
Przed wyjazdem proszę podejść z Wnioskiem na wyjazd zagraniczny w celu wprowadzenia danych do ewidencji wydziałowej

Wyjazdy na praktyki (Uzupełniamy LA for traineeships):
1. Pozytywna rekrutacja
2. Kontakty listowne w celu uzyskania listu intencyjnego
3. Wniosek wyjazdowy, ubezpieczenie
4. Praktyka (8 godzin dziennie, min. 2 m-ce)
5. Informacja koordynatora wydziałowego/kierunku o powrocie
6. Rozliczenie wyjazdu w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uwaga!
Przed wyjazdem proszę podejść z Wnioskiem na wyjazd zagraniczny w celu wprowadzenia danych do ewidencji wydziałowej

kontakt dla studentów:
Andrzej Strużyński
al. Mickiewicza 24/28
pok. 102a (w składzie 101)
tel. 12 662 4172
e-mail: a.struzynski [@] ur.krakow.pl
Koordynatorzy UR:
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Kraków, al. Mickiewicza 21, pok. 116
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek – 8.00 - 14.30

Elżbieta Kugiel – Uczelniany koordynator Programu Erasmus (przyjazdy studentów)
Tel: 12 662 4260; e-mail: recint[@]ur.krakow.pl
Dominika Dankiewicz – organizacja wyjazdów studentów i nauczycieli
Tel: 12 662 4203; e-mail: d.dankiewicz[@]ur.krakow.pl
Wszyscy koordynatorzy WIŚiG:
kierunek IŚ - Andrzej Strużyński, dziekanat: Małgorzata Nawrocka, 4057, m.nawrocka[@]ur.krakow.pl
kierunek IiGW - Jacek Florek, rmflorek[@]cyf-kr.edu.pl, 12 662 4172, dziekanat: Katarzyna Gruntowicz, 4128, k.gruntowicz[@]ur.krakow.pl
kierunek AK - Andrzej Strużyński, dziekanat: Dominika Sekuła, 4050, architekturakrajobrazu[@]ur.krakow.pl
kierunek GiK - Agnieszka Wnęk, agwnek[@]ar.krakow.pl, 12 662 4405, dziekanat: Monika Schmidt, 4578, m.schmidt[@]ur.krakow.pl
kierunek GP - Józef Hernik, rmhernik[@]cyf-kr.edu.pl, 12 662 4154, dziekanat: Katarzyna Bugajska, 4186, k.bugajska[@]ur.krakow.pl

Wprowadzanie danych studentów do systemu USOS w ramach wybranych kursów: Katarzyna Bugajska, 4186, k.bugajska[@]ur.krakow.pl
Komisja ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej
http://matrix.ur.krakow.pl/~kpiwm_mail/index.php

Wprowadzanie danych wyjazdowych:
http://matrix.ur.krakow.pl/~kpiwm_mail/index.php?id=formularze