ERASMUS+       
     

Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji


studenci kierunków:
Inżynieria Środowiska, Architektura Krajobrazu
(te informacje dotyczą również studentów IiGW)

al. Mickiewicza 24/28ur
aktualizacja: 20180307


- Strona programu - Inna strona programu -


Aktualności:

Do 15 marca 2018 prosimy o zgłaszanie się do programu w celu wyjazdu na studia i praktyki w roku akademickim 2018/19 (od 1 X 2018 do 30 IX 2019)
informacje znajdują poniżej, pod czerwonym tekstem

wykaz uczelni partnerskich znajduje się tutaj

Rekrutacja odbywa się raz w roku na semestry zimowy i letni
w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki w którym odbywa się wyjazd

Terminy zamknięcia rekrutacji:

Rekrutacja pracowników - otwarta na rok 2017/18
informacje do rekrutacji pracowników:
podstawowe dane pracownika (tytuł - stopień n., imię, nazwisko, jednostka, telefon, e-mail),
osoba przyjmująca, nazwa instytucji i jednostki docelowej, termin wyjazdu (może być przybliżony termin wyjazdu),
można podać dodatkowy cel wyjazdu, ilość dotychczasowych wyjazdów z programu Erasmus+

Rekrutacja na studia - od 1 lutego do 15 marca (studenci I i II stopnia)
Rekrutacja na praktyki - od 1 maja do 15 czerwca (studenci I, II i III stopnia)
formularz zgłoszeniowy klik

Dokumenty do pobrania ze strony UR:
strona programu  ,  procedura i pliki do pobrania -

  Wykaz uczelni partnerskich 
W przypadku, gdy uczelnia nie znajduje się w spisie proszę o kontakt

 Oferty praktyk zagranicznych na stronie programu
Praktyk najczęściej student szuka we własnym zakresie
 Jak pisać list motywacyjny na praktyki? Po części pomocny może być ten dokument

Wyniki rekrutacji 2018/19Wyniki Rekrutacji, 2017/18, studia: IiGW / IŚ, AK,  praktyki:
Wyniki rekrutacji 2016/17 studia: IŚ, IiGW, AK praktyki: rekrutacja otwarta (z powodu wolnych miejsc)
Wyniki rekrutacji na praktyki 2015/16  IŚ i IiGW, AK

Pracownicy
Cel podstawowy wyjazdów: przeprowadzenie 8 godzin wykładów
bez minimalnych ilości dni pobytu i liczby studentów na wykładach (można to oczywiście zarejestrować)
Język wykładowy obowiązujący w UE.
Okres wyjazdu: kilka dni - m-c (Zwykle poniżej tygodnia, ponieważ środki są dzielone skromnie na kilku kandydatów).
Na wyjazd otrzymujemy diety z Biura WM. W ramach diet opłacamy noclegi i wyżywienie.
Zwyczajowo koszty dojazdu z innych źródeł. Można próbować pokryć przejazd z Funduszy Wydziałowych albo Katedralnych (lub innych).
- więcej informacji -

Uwaga!
Przed wyjazdem proszę podejść z Wnioskiem na wyjazd zagraniczny w celu wprowadzenia danych do ewidencji wydziałowej

Studenci
Wyjazdy na studia:
1. Rekrutacja zakończona pozytywnie.
2. Rejestracja na stronie uczelni docelowej (surowo przestrzegamy terminów).
3. Ustalenie odpowiedników przedmiotów uczelnia macierzysta - uczelnia docelowa (Zatwierdzona przez właściwego Prodziekana).
    Należy zaplanować 30 ECTS/semestr lub inną ilość, którą student miał zdobyć na uczelni macierzystej.
4. Wypełnienie wniosku Erasmus LA (Learning Agreement) w jego części "Before Mobility" i jego akceptacja przez jednostkę docelową.
5. Wniosek wyjazdowy, ubezpieczenie, test językowy.
6. Studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne zobowiązani są powiadomić o tym fakcie pracowników dziekanatów.
    Proszę zrobić dla dziekanatu dodatkową kopię Wniosku Wyjazdowego oraz ToR.
7. Studia zagraniczne (LA - During Mobility). W przypadku każdego problemu kontaktujemy się z koordynatorem.
8. Informacja koordynatora wydziałowego/kierunku i pracownika Dziekanatu o powrocie.
9. Rozliczenie wyjazdu w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej (LA - After Mobility).
W przypadku niewykonania planu ToR lub zmienionego ToR, o ewentualnym wyznaczeniu przedmiotów dodatkowych, w każdym przypadku indywidualną decyzję podejmuje Prodziekan.
Uwaga!
Przed wyjazdem proszę podejść z Wnioskiem na wyjazd zagraniczny w celu wprowadzenia danych do ewidencji wydziałowej

Wyjazdy na praktyki (Uzupełniamy LA for traineeships):
1. Pozytywna rekrutacja
2. Kontakty listowne w celu uzyskania listu intencyjnego
3. Wniosek wyjazdowy, ubezpieczenie
4. Praktyka (8 godzin dziennie, min. 2 m-ce)
5. Informacja koordynatora wydziałowego/kierunku o powrocie
6. Rozliczenie wyjazdu w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uwaga!
Przed wyjazdem proszę podejść z Wnioskiem na wyjazd zagraniczny w celu wprowadzenia danych do ewidencji wydziałowej
Zeskanowane informatory:
ERASMUS, dla studentów, dla pracowników

 Prezentacja ERASMUS + (utworzona w 2014r. - autorzy: Elżbieta Kugiel i Dominika Dankiewicz)
 prezentacja przedstawiona dla studentów I roku w dniu 2 grudnia 2008
kontakt dla studentów:
Andrzej Strużyński
al. Mickiewicza 24/28
pok. 102a (w składzie 101)
tel. 12 662 4172
e-mail: a.struzynski [@] ur.krakow.pl
Koordynatorzy UR:
Biuro Wymiany Międzynarodowej
Kraków, al. Mickiewicza 21, pok. 116
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek – 8.00 - 14.30

Elżbieta Kugiel – Uczelniany koordynator Programu Erasmus (przyjazdy studentów)
Tel: 12 662 4260; e-mail: recint[@]ur.krakow.pl
Dominika Dankiewicz – organizacja wyjazdów studentów i nauczycieli
Tel: 12 662 4203; e-mail: d.dankiewicz[@]ur.krakow.pl
Wszyscy koordynatorzy WIŚiG:
kierunek IŚ - Andrzej Strużyński, dziekanat: Małgorzata Nawrocka, 4057, m.nawrocka[@]ur.krakow.pl
kierunek IiGW - Jacek Florek, rmflorek[@]cyf-kr.edu.pl, 12 662 4172, dziekanat: Katarzyna Gruntowicz, 4128, k.gruntowicz[@]ur.krakow.pl
kierunek AK - Andrzej Strużyński, dziekanat: Dominika Sekuła, 4050, architekturakrajobrazu[@]ur.krakow.pl
kierunek GiK - Agnieszka Wnęk, agwnek[@]ar.krakow.pl, 12 662 4405, dziekanat: Monika Schmidt, 4578, m.schmidt[@]ur.krakow.pl
kierunek GP - Józef Hernik, rmhernik[@]cyf-kr.edu.pl, 12 662 4154, dziekanat: Katarzyna Bugajska, 4186, k.bugajska[@]ur.krakow.pl

Wprowadzanie danych studentów do systemu USOS w ramach wybranych kursów: Katarzyna Bugajska, 4186, k.bugajska[@]ur.krakow.pl
Inne, przydatne informacje

WIŚiG
Komisja ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej - odnośnik

studentci
  Wykaz przedmiotów w ofercie UR w Krakowie dla studentów zagranicznych  odnośnik 

pracownicy
- dydaktyka
   akty prawne
   zasady obniżania pensum - 65/2017     22 września 2017 r. - link
   planowanie działalności dydaktycznej - 66/2017    22 września 2017 r. - link


Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą - odnośnik,
Biuro Wymiany Międzynarodowej - odnośnik,

  Procedura dotycząca wyjazdów pracowników -  odnośnik

  Wprowadzanie danych wyjazdowych przez koordynatorów - odnośnik

  Zgłaszanie przyjazdu gości zagranicznych - odnośnik