O Kole ...

     Studenckie Koło Naukowe - Sekcja Geotechniki prowadzi działalność naukową od 2003 roku w ramach tematu pt "Badania abrazji oraz określenie sposobów zabezpieczenia brzegów Jeziora Czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego" , a w 2008 roku rozszerzono działalność Koła o drugi temat pt. "Badania procesu zalądowywania Jeziora Czorsztyńskiego przez nanosy rzeki Dunajec".
     W ramach pierwszego tematu corocznie prowadzone są pomiary geodezyjne na przekrojach zastabilizowanych na dwóch wybranych odcinkach obrzeża zbiornika (w sumie sześć przekroi badawczych). Jeden z odcinków zlokalizowany jest w pobliżu zapory na łagodniejszych fragmentach obrzeży natomiast drugi odcinek badawczy, wskazany przez Dyrekcję Parku, stanowi najbardziej stromą część o najwyższym klifie abrazyjnym. Postęp procesów abrazji określany jest w oparciu o analizę porównawczą otrzymanych wyników pomiarów geodezyjnych w czasie. Równocześnie prowadzone są badania mające na celu określenie wpływu parametrów geotechnicznych gruntów zalegających w obrzeżach zbiornika na postęp procesu abrazji i stateczność zboczy.

     W ramach nowego zainicjowanego i rozpoczętego w 2008 roku tematu wykonywane są cykliczne obmiary tworzącego się stożka akumulacyjnego przy ujściu rzeki Dunajec do zbiornika, oraz prowadzono są badania charakterystyki geotechnicznej nanosów rzecznych.

     Warto nadmienić, że gościem i obserwatorem obozu był Prof. Kiyomichi Aoyma z Niigata University (Japonia), który wyraził duże zainteresowanie sposobem prowadzenia badań i zasadami organizacyjnymi studenckiego ruchu naukowego. Należy tez podkreślić że uczestnicy koła trzykrotnie zdobyli pierwsze miejsce na Wydziałowej Sesji Kół Naukoweych, a także zdobyli główne nagrody na Ogólnouczelnianej oraz Międzynarodowej sesji Kół Naukowych we Wrocławiu.

     Efekty działań Koła są w dużej mierze odzwierciedleniem aktywności ich uczestników - studentów. Dlatego też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w pracach kół naukowych. W wielu przypadkach stanowi to bowiem możliwość bliższego poznania specyfiki prac naukowych, zdobycia praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać w przyszłości w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej czy też w pracy zawodowej.